McHenry County UV Forecast

Moderate4.3Velva

Moderate UV, 4.3

Moderate4.1Drake

Moderate UV, 4.1

Moderate4Towner

Moderate UV, 4