North Dakota UV Forecast

Low2.9Minot

Low UV, 2.9

Moderate3.8Bismarck

Moderate UV, 3.8

Low2.2Fargo

Low UV, 2.2

Moderate4.6Williston

Moderate UV, 4.6

Moderate4.6Grand Forks

Moderate UV, 4.6