North Dakota UV Forecast

Very high8.4Minot

Very high UV, 8.4

Very high8.3Bismarck

Very high UV, 8.3

High7.5Fargo

High UV, 7.5

Very high8.6Williston

Very high UV, 8.6

High7.5Grand Forks

High UV, 7.5