Kennebec County UV Forecast

Moderate4.6Waterville

Moderate UV, 4.6

Moderate5Augusta

Moderate UV, 5

High6.6Gardiner

High UV, 6.6

Moderate5Winthrop

Moderate UV, 5

Moderate4.6Vassalboro

Moderate UV, 4.6