Luzerne County UV Forecast

High6.3Back Mountain

High UV, 6.3

High6.9Mountain Top

High UV, 6.9

High6.9Wilkes-Barre

High UV, 6.9

High6.3Pittston

High UV, 6.3

High6.3Sweet Valley

High UV, 6.3

High6.9Hazleton

High UV, 6.9