Montgomery County UV Forecast

Very high8.6Dayton

Very high UV, 8.6

Very high8.6Huber Heights

Very high UV, 8.6

Very high9Kettering

Very high UV, 9

Very high9Centerville

Very high UV, 9

Very high8.7Miamisburg

Very high UV, 8.7

Very high8.3Brookville

Very high UV, 8.3