Wayne County UV Forecast

Very high8.5Detroit

Very high UV, 8.5

Very high8.6Livonia

Very high UV, 8.6

Very high8.6Canton

Very high UV, 8.6

Very high8.3Taylor

Very high UV, 8.3

High7.7Trenton

High UV, 7.7

Very high8.3Romulus

Very high UV, 8.3