Volusia County UV Forecast

Very high9.2Daytona Beach

Very high UV, 9.2

Very high10.7Deltona

Very high UV, 10.7

Very high9.2Edgewater

Very high UV, 9.2