Volusia County UV Forecast

Very high10.8Daytona Beach

Very high UV, 10.8

Very high8.3Deltona

Very high UV, 8.3

Very high10.8Edgewater

Very high UV, 10.8