Volusia County UV Forecast

Very high9.4Daytona Beach

Very high UV, 9.4

Very high9.5Deltona

Very high UV, 9.5

Very high9.4Edgewater

Very high UV, 9.4