Polk County UV Forecast

Extreme11.1Lakeland

Extreme UV, 11.1

Extreme11.4Haines City

Extreme UV, 11.4

Extreme11.4Lake Wales

Extreme UV, 11.4

Extreme11.1Bartow

Extreme UV, 11.1

Extreme11.5Frostproof

Extreme UV, 11.5

Extreme11.1Fort Meade

Extreme UV, 11.1