Tuolumne County UV Forecast

Very high10.4Sonora

Very high UV, 10.4

Extreme11.2Groveland

Extreme UV, 11.2

Extreme11.2Cherry Lake

Extreme UV, 11.2

Extreme11.8Mount Dana

Extreme UV, 11.8