Shasta County UV Forecast

High6.3Redding

High UV, 6.3

High6.3Burney

High UV, 6.3

High6.3Anderson

High UV, 6.3

High6.7Lassen Peak

High UV, 6.7