Shasta County UV Forecast

Very high8.3Redding

Very high UV, 8.3

Very high8.4Burney

Very high UV, 8.4

Very high8.3Anderson

Very high UV, 8.3

Very high9Lassen Peak

Very high UV, 9