Shasta County UV Forecast

Moderate4.7Redding

Moderate UV, 4.7

Moderate4.5Burney

Moderate UV, 4.5

Moderate4.7Anderson

Moderate UV, 4.7

Moderate4Lassen Peak

Moderate UV, 4