Lassen County UV Forecast

Very high8Ravendale

Very high UV, 8

Very high8.6Susanville

Very high UV, 8.6

Very high8.8Honey Lake

Very high UV, 8.8

High7.9Bieber

High UV, 7.9