Arizona UV Forecast

High7.9Phoenix

High UV, 7.9

Very high8.8Tucson

Very high UV, 8.8

Very high8.1Flagstaff

Very high UV, 8.1

High7.5Lake Havasu City

High UV, 7.5

High7.5Chinle

High UV, 7.5