Arizona UV Forecast

High7.6Phoenix

High UV, 7.6

Very high8.4Tucson

Very high UV, 8.4

High7.7Flagstaff

High UV, 7.7

High7.1Lake Havasu City

High UV, 7.1

High7.7Chinle

High UV, 7.7