North Dakota UV Forecast

Very high8.39Minot

Very high UV, 8.39

Very high8.53Bismarck

Very high UV, 8.53

High7.87Fargo

High UV, 7.87

Very high8.3Williston

Very high UV, 8.3

High7.68Grand Forks

High UV, 7.68