Idaho UV Forecast

Extreme11.16Boise

Extreme UV, 11.16

Extreme11.41Twin Falls

Extreme UV, 11.41

Extreme11.26Pocatello

Extreme UV, 11.26

Extreme11.05Idaho Falls

Extreme UV, 11.05

Very high9.64Coeur d'Alene

Very high UV, 9.64