Arizona UV Forecast

High7.37Phoenix

High UV, 7.37

Very high8.03Tucson

Very high UV, 8.03

High7.76Flagstaff

High UV, 7.76

High7.18Lake Havasu City

High UV, 7.18

High7.35Chinle

High UV, 7.35